Stian Olsen

Stian Olsen


Recent posts by Stian Olsen

4 min read

Cflow vil forske på sjøpølser– Flere arter er utrydningstruet, og oppdrett kan være en løsning på problemet

By Stian Olsen on Sep 11, 2020 10:40:20 AM

Langevågselskapet Cflow kikker på nye muligheter.

Featured

Posts by Tag

SIGN UP FOR UPDATES